Het concept 'mannencirkels' is een bijzonder veel omvattend concept waarin vele thema's aan bod kunnen komen. Bij een mannencirkel wordt er een veilige en betrouwbare ruimte geboden om algemene en persoonlijke zaken die met het 'man zijn' te maken hebben met elkaar te delen. Dit kan zijn in de vorm van groepsgesprekken die afgewisseld worden met oefeningen. Alles gaat er hierbij om wat het betekent om als man in je kracht te staan. 

Wat betekent het dan om als man in je kracht te staan? 
Vooral trouw zijn aan jezelf en bewust voelen wat jouw eigen diepste waarheid is en daar vervolgens voor uitkomen en naar leven. Specifieke kenmerken van de mannelijke kracht zijn bijvoorbeeld: bewustzijn, innerlijke stilte (in aanwezigheid), richting gevende kracht, beslissingen nemen, grenzen stellen, ... Zo heeft ieder mens wel de mannelijke en vrouwelijke kracht in zich, maar de vraag hierbij is: hoe zijn die twee in balans? 

In mijn praktijk kom ik vaak met mannen in contact die een bepaald soort eenzaamheid in zich meedragen. Met het gevoel van niet helemaal in hun mannelijke kracht te kunnen staan, het contact kwijt zijn met hun gevoel en het gemis van broederschap ervaren. 
Juist dit: BROEDERSCHAP is een belangrijk aspect bij mannencirkels. Verbinding vanuit het hart, elkaar steunen, ontvangen in krachten alsook in kwetsbare stukken, hierin gezien te worden en elkaar te motiveren en inspireren. Het delen van onze wijsheden en ervaringen zodat we zowel in groep als individueel kunnen groeien. 

Mijn streefdoel is een hartgedragen samenleving waarin zowel mannen als vrouwen elkaar eren, beiden in hun kracht staan en samen het leven vieren in een harmonie waarin beiden een synergie vormen. Een samenleving waarin mensen elkaar verheffen, waarin geen behoefte is aan macht- onmacht verhoudingen, manipulaties en verwachtingspatronen tussen wie dan ook. 

De enige weg hiertoe is wanneer iedereen in zijn/haar eigen kracht staat en zijn/haar diepste waarheid leeft, vanuit de essentie van wie wij Zijn. 

Wees welkom mooie man!